Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.011 parceller.
Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.014 parceller.

Genereaforsamling afholdt 14. marts 2019

18. marts 2019

Årets generalforsamling er nu veloverstået, tak for god ro & orden.
Lene Østergaard Moeskjær ønskede ikke genvalg. Stort tak til Lene for arbejdet i bestyrelsen samt den flotte indsats i de seneste 8 år.
Nyvalgt til bestyrelsen blev er Christina Skånstrøm. 
Bestyrelsen ønsker dig velkommen og glæder os til et godt samarbejde.

Referat af generalforsamlingen kan læses / hentes via dette link.

Formandens beretning kan læses / hentes via dette link.

Regnskab 2018 og budget for 2019 kan læses/hentes via dette  link