Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.014 parceller.

Generalforsamling 2018 afholdes
21. marts på Skjoldhøjskolen.

18. februar 2018

Reserver allerede nu datoen. Indkaldelse ifølge vedtægternes §4 følger.

Vær opmærksom på at indkaldelse til generalforsamling er ændret, du får ikke automatisk tilsendt indkaldelse til generalforsamling.

Du har 3 muligheder for information om afholdelse af generalforsamling:

  1. Tilmelde dig mailingliste
  2. Anmode om skriftlig indkaldelse
  3. Se indkaldelsen på foreningens hjemmeside og afhente et adgangskort på foreningens kontor.

 Tryk på "Læs mere..."  for at se hvordan du tilmelder dig mailingliste / skfriftlig indkaldelse.

Læs mere ...

Høje træer og godt naboskab !

17. februar 2018

1970'erne og 1980'erne var det årti hvor haverne i Skjoldhøj belv anlagt, der blev plantet buske, hække og træer. Årene er gået og alle de små planter er blevet store, nogle også for store, kan naboen synes.

Bestyrelsen har været lidt rundt på nettet og fundet nogle artikler om hegn og træer i villakvartere. Næste gang du skal beskære i haven kan du måske bruge disse artikler som inspiration.

 Værd at vide om naboens træer.

Gode tips om problemer med høje træer i skel

Århus kommune information om hegnskov mv.

 Hvad gør jeg af mit haveaffald og grønne køkkenaffald ?

24. januar 2018
Haveaffaldet ryger nok på genbrugspladsen og det grønne køkkenaffald i restaffald. Sådan behøver det ikke være, læs hvordan på Bolius.dk.

Bolius er Boligejernes Videncenter, stiftet i 2002 og ejet af fereningen Realdania.

Bolius.dk finder du svar på mange spørgsmål vedrørende hus og have. 

Skolevejsanalyse 2016-17 - Skjoldhøjskolen.

Aarhus kommune har udarbejdet en skolevejsanalyse for alle kommunes 46 folkeskoler. Det har resulteret i en rapport, for hver enkelt skole, hvor trafikforholdene beskrives og tiltag til at lette trafikken beskrives.
Du kan læse konklusionen for Skjoldhøjskolen her. Hele rapporten kan læses på dette link.

Skjoldhøjdagen afholdt i godt vejr og mange deltagere.

Skjoldhøjdagen blev igen i år afholdt lørdag den 3. weekend i august. Vejret var med aragørene og fremmødet godt. Der var livlig handel i boderne, børnene så trylleshow og hyggede med is og hoppeborg. 
Bestyrelsen siger stort tak til initiativtagerene.  Du kan se billeder fra dagen her.

Hvorfor er der ikke lys på alle stier hele natten ?

Kommunen har udskiftet en del af belysningen på stierne til nye LED lamper. De nye LED lamper er tændt hele natten, dog dæmpet 50% fra 22:00 - 7:00.

Du kan se på kortet i dette link hvor der er skiftet til nye LED lamper.

Der har været flere ønsker om at også de "gamle" lamper var tændt om natten. Bestyrelsen har derfor spurgt kommunen om det kunne lade sig gøre, det kan det ikke. Du kan læse kommunens svar ved at trykke her.

Kommunen er i øjeblikket ved at se på muligheder for at hastighedsdæmpe trafikken på Æbeløvej, Nekseløvej og Venøvej.

I Aarhus kommunes anlægsplan for Tilst, True og Skjoldhøj, projekt nr. 1046, undersøges muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger på de tre gennemgående veje. Kommunen har et forsøgsprojekt kørende andetsteds, hvor forskellige muligheder undersøges. Når forsøget er færdigt, vil man se på, om en af disse løsningen kan bruges andre steder i kommunen, bla. Skjoldhøj. 

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vores område og sat dette projekt som nr. 5. Du kan læse mere om forslagene på Fællesrådets hjemmeside.

 Ole Thorup er suppleant til Fællesrådets bestyrelse og kan på den måde fremme grundejerforeningens synspunkter.

 

Nabohjælpskilte på allevænger.

Få mere at vide om Nabohjælp
Mange har vist interesse for Nabohjælp i vores område, og har også tilmeldt sig ordningen.
Vi har også fået flere forespørgsler om opsætning af skilte med Nabohjælp på vængerne.
Derfor besluttede en enig bestyrelse, at der skal sættes ”Nabohjælpskilt” op ved indkørslerne til de enkelte vænger.

Læs mere ...

Må man holde høns i Skjldhøj?
05. juni 2015

Ifølge vore deklarationer og vedtægter er der IKKE noget der forbyder hønsehold. Men – Kommunen har et regelsæt/vejledning der gælder over hele kommunen. Du kan læse vejledningen her.

Velkommen til Skjoldhøj.

Få noget at vide om parken ved at læse denne lille folder.