Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.011 parceller.
Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.014 parceller.

 Parkering i Skjoldhøjparken
10. oktober 2019

HUSK…

  • Alle steder i parken gælder de almindelige regler for parkering.
  • Tommelfingerreglen er; kommer postbuddet i området, så gælder de regler der gælder alle andre steder.
  • Vores deklarationer for Skjoldhøjparken siger, at vi hver især må have max 3 køretøjer og de skal alle være parkeret inde på vores grund.
  • Læs mere i deklarationerne hvor du finder mange nyttige oplysninger og netop dit vænge.

Læs mere ...

Sommerferie er højsæson for indbrud.

Vidste du, at sommerferien er højsæson for indbrud? Heldigvis kan du selv være med til at gøre det svært for tyve at bryde ind i dit hjem. Kender du for eksempel aktiv nabohjælp eller muligheden for at bestille et gratis indbrudstjek? På tryghed.aarhus.dk kan du læse mere om, hvordan du forebygger indbrud. Her kan du også se, hvor mange indbrud, der begås i dit lokalområde.
Se også:
Statistik for Tilst-True-Skjoldhøj Fællesråd
Sådan fordler indbrud sig hen over året.Sådan fordler indbrud sig hen over året.

Ha’ en god sommer!

 

Nyt fra fællesrådets generalforsamling.

Grundejerforeningen har nu Ole Thorup i bestyrelsen.
Læs referat af generalforsamlingen her.

 

Genereaforsamling afholdt 14. marts 2019

18. marts 2019

Årets generalforsamling er nu veloverstået, tak for god ro & orden.
Lene Østergaard Moeskjær ønskede ikke genvalg. Stort tak til Lene for arbejdet i bestyrelsen samt den flotte indsats i de seneste 8 år.
Nyvalgt til bestyrelsen blev er Christina Skånstrøm. 
Bestyrelsen ønsker dig velkommen og glæder os til et godt samarbejde.

Referat af generalforsamlingen kan læses / hentes via dette link.

Formandens beretning kan læses / hentes via dette link.

Regnskab 2018 og budget for 2019 kan læses/hentes via dette  link

 

Ny undersøgelse viser, at usynlig mærkning kan forebygge indbrud.

18. juni 2018
Usynlig mærkning er endnu et våben imod indbrud og kan være med til at skaffe dine værdigenstande tilbage til dig igen.

Læs mere ...

Høje træer og godt naboskab !

17. februar 2018

1970'erne og 1980'erne var det årti hvor haverne i Skjoldhøj belv anlagt, der blev plantet buske, hække og træer. Årene er gået og alle de små planter er blevet store, nogle også for store, kan naboen synes.

Bestyrelsen har været lidt rundt på nettet og fundet nogle artikler om hegn og træer i villakvartere. Næste gang du skal beskære i haven kan du måske bruge disse artikler som inspiration.

Hegnsloven - let forståelig udgave.

 Værd at vide om naboens træer.

Gode tips om problemer med høje træer i skel

Århus kommune information om hegnskov mv.

 Hvad gør jeg af mit haveaffald og grønne køkkenaffald ?

24. januar 2018
Haveaffaldet ryger nok på genbrugspladsen og det grønne køkkenaffald i restaffald. Sådan behøver det ikke være, læs hvordan på Bolius.dk.

Bolius er Boligejernes Videncenter, stiftet i 2002 og ejet af fereningen Realdania.

Bolius.dk finder du svar på mange spørgsmål vedrørende hus og have. 

Skolevejsanalyse 2016-17 - Skjoldhøjskolen.

Aarhus kommune har udarbejdet en skolevejsanalyse for alle kommunes 46 folkeskoler. Det har resulteret i en rapport, for hver enkelt skole, hvor trafikforholdene beskrives og tiltag til at lette trafikken beskrives.
Du kan læse konklusionen for Skjoldhøjskolen her. Hele rapporten kan læses på dette link.

Hvorfor er der ikke lys på alle stier hele natten ?

Kommunen har udskiftet en del af belysningen på stierne til nye LED lamper. De nye LED lamper er tændt hele natten, dog dæmpet 50% fra 22:00 - 7:00.

Du kan se på kortet i dette link hvor der er skiftet til nye LED lamper.

Der har været flere ønsker om at også de "gamle" lamper var tændt om natten. Bestyrelsen har derfor spurgt kommunen om det kunne lade sig gøre, det kan det ikke. Du kan læse kommunens svar ved at trykke her.

Kommunen er i øjeblikket ved at se på muligheder for at hastighedsdæmpe trafikken på Æbeløvej, Nekseløvej og Venøvej.

I Aarhus kommunes anlægsplan for Tilst, True og Skjoldhøj, projekt nr. 1046, undersøges muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger på de tre gennemgående veje. Kommunen har et forsøgsprojekt kørende andetsteds, hvor forskellige muligheder undersøges. Når forsøget er færdigt, vil man se på, om en af disse løsningen kan bruges andre steder i kommunen, bla. Skjoldhøj. 

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vores område og sat dette projekt som nr. 5. Du kan læse mere om forslagene på Fællesrådets hjemmeside.

 Ole Thorup er suppleant til Fællesrådets bestyrelse og kan på den måde fremme grundejerforeningens synspunkter.

 

Må man holde høns i Skjldhøj?
05. juni 2015

Ifølge vore deklarationer og vedtægter er der IKKE noget der forbyder hønsehold. Men – Kommunen har et regelsæt/vejledning der gælder over hele kommunen. Du kan læse vejledningen her.

Velkommen til Skjoldhøj.

Få noget at vide om parken ved at læse denne lille folder.

 


Persondataforordningen.

Indsamling, opbevaring og brug af persondata.

Indsamling, opbevaring og brug af persondata.
Når der købes ejendom her i Skjoldhøjparken skal der oplyses navn, og evt. mail og telefonnummer.Disse oplysninger bruges for at opdatere vor medlemsfortegnelse der anvendes til opkrævning af kontingent, enten via NETS eller ved fremsendelse af indbetalingskort. Mail adressen bruges til udsendelse af nyheder og indkaldelse til generalforsamling.

Beskyttelse af personoplysninger.
De omtalte personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Oplysningerne gemmes på vort medlemskartotek som findes på en computer med begrænset adgang, evt. skriftlige oplysninger befinder sig i aflåst pengeskab.
Oplysningerne opbevares kun indtil ejendommen bliver solgt og ny ejer tiltræder


Den dataansvarlige er: Skjoldhøj Grundejerforening.