Slide background
Danmarks største grundejerforening
med 1.014 parceller.

Skolevejsanalyse 2016-17 - Skjoldhøjskolen.

Aarhus kommune har udarbejdet en skolevejsanalyse for alle kommunes 46 folkeskoler. Det har resulteret i en rapport, for hver enkelt skole, hvor trafikforholdene beskrives og tiltag til at lette trafikken beskrives.
Du kan læse konklusionen for Skjoldhøjskolen her. Hele rapporten kan læses på dette link.

Skjoldhøjdagen afholdt i godt vejr og mange deltagere.

Skjoldhøjdagen blev igen i år afholdt lørdag den 3. weekend i august. Vejret var med aragørene og fremmødet godt. Der var livlig handel i boderne, børnene så trylleshow og hyggede med is og hoppeborg. 
Bestyrelsen siger stort tak til initiativtagerene.  Du kan se billeder fra dagen her.

Log in til mail liste er ændret.

Du finder nu log in øverst på siden. Det er også her du logger af.
SGF Log in

 

Hvorfor er der ikke lys på alle stier hele natten ?

Kommunen har udskiftet en del af belysningen på stierne til nye LED lamper. De nye LED lamper er tændt hele natten, dog dæmpet 50% fra 22:00 - 7:00.

Du kan se på kortet i dette link hvor der er skiftet til nye LED lamper.

Der har været flere ønsker om at også de "gamle" lamper var tændt om natten. Bestyrelsen har derfor spurgt kommunen om det kunne lade sig gøre, det kan det ikke. Du kan læse kommunens svar ved at trykke her.

Kommunen er i øjeblikket ved at se på muligheder for at hastighedsdæmpe trafikken på Æbeløvej, Nekseløvej og Venøvej.

I Aarhus kommunes anlægsplan for Tilst, True og Skjoldhøj, projekt nr. 1046, undersøges muligheden for hastighedsdæmpende foranstaltninger på de tre gennemgående veje. Kommunen har et forsøgsprojekt kørende andetsteds, hvor forskellige muligheder undersøges. Når forsøget er færdigt, vil man se på, om en af disse løsningen kan bruges andre steder i kommunen, bla. Skjoldhøj. 

Fællesrådet har prioriteret anlægsarbejderne i vores område og sat dette projekt som nr. 5. Du kan læse mere om forslagene på Fællesrådets hjemmeside.

 Ole Thorup er suppleant til Fællesrådets bestyrelse og kan på den måde fremme grundejerforeningens synspunkter.

 

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen blev afholdt den 27. marts 2017 kl. 19:00 på Skjoldhøjskolen. Der var et pænt fremmøde og en livlig diskussion.

Referat af generalforsamlingen her.
Referat af eksterordinær generalforsamling her.

Formandens beretning her  - Årsregnskab 2016 & Budget 2017 her.

 

Nabohjælpskilte på allevænger.

Få mere at vide om Nabohjælp
Mange har vist interesse for Nabohjælp i vores område, og har også tilmeldt sig ordningen.
Vi har også fået flere forespørgsler om opsætning af skilte med Nabohjælp på vængerne.
Derfor besluttede en enig bestyrelse, at der skal sættes ”Nabohjælpskilt” op ved indkørslerne til de enkelte vænger.

Læs mere ...

Må man holde høns i Skjldhøj?
05. juni 2015

Ifølge vore deklarationer og vedtægter er der IKKE noget der forbyder hønsehold. Men – Kommunen har et regelsæt/vejledning der gælder over hele kommunen. Du kan læse vejledningen her.

Velkommen til Skjoldhøj.

Få noget at vide om parken ved at læse denne lille folder.